Cena na mesiac Zľavy Platba mesačne
1,00€ / cm² na 3 mesiace 20%
na 6 mesiacov 30%
na 12 mesiacov 40%

Pri osobitných rozmeroch žiadajte osobitnú cenovú ponuku!


Aktuálny plagát

 February 26, 2020
aktualny plagat

Kontaktná osoba

  Ing. Zoltán Baláž

  info@beze.sk

  +421 908 803 481