Cena na mesiac Zľavy Platba mesačne Platba vopred
1,20€ / cm² na 3 mesiace 10% 15%
na 6 mesiacov 20% 30%
na 12 mesiacov 30% 50%

Pri osobitných rozmeroch žiadajte osobitnú cenovú ponuku!


Aktuálny plagát

 February 26, 2020
aktualny plagat

Kontaktná osoba

  Ing. Zoltán Baláž

  info@beze.sk

  +421 908 803 481